Hoàn tiền 100% tiền hàng với các trường hợp sau:
  + Hàng bị vỡ, chảy tràn ra ngoài ,méo mó trong quá trình vận chuyển 
  + Hàng giả, hàng kém chất lượng, pha trộn tạp chât